Under står reglene for deltagelse i EKSTRAPOINT. Konkurransen utbys av Reward Group ApS.

 

Generelle regler og vilkår

1. Alderskrav

EKSTRAPOINT konkurransen er åpen for deltagelse for alle personer som på tidspunktet for deltagelsen har fylt 18 år og som er norske statsborgere.

2. Én deltagelse pr. person

Deltagelse i EKSTRAPOINT konkurransen er begrenset til én deltagelse pr. person. Personer som prøver å delta med flere brukerprofiler, eller på annen måte kontrollerer mere enn én deltagelse i konkurransen, vil bli utelukket fra premiering, samt utelukket fra deltagelse i konkurranser på Ekstrapoint i en periode på min. 3 måneder.

3. Konkurranse periode

Konkurransen avvikles løpende og avsluttes, når timene på den enkelte konkurransen utløper.

4. Konkurransens elementer

Konkurransen utgjøres av en til flere selvstendige runde-konkurranser ut i fra hva slags konkurranse det er.

5. Konkurransens avholder

Al kontakt vedr. konkurransen, premier mv. skal rettes til Ekstrapoint som avholder av konkurransen.

 

Oppgjør av konkurransen

6. Oppgjør av deltager-plassering, runde-konkurranse

I rundekonkurransene får du plassering etter det samlede antall oppnådde poeng. I tilfelle at flere spillere har oppnådd det samme antall poeng på de premiegivende plasseringene i en rundekonkurranse tildeles hver deltager det fulle poeng antall for den pågjeldende plasseringen.
I tilfelle at flere spillere oppnår samme plassering i en premiegivende plassering, vil den givene premiesummen deles mellom deltagerne.

 

Premiebetingelser

7. Krav

For at komme i betraktning til premier i en given runde, skal man være norsk statsborger.

8. Premieregistrering

Alle premier vunnet gjennom EKSTRAPOINT konkurransen registreres i vinnerens navn og offentliggjøres på Ekstrapoints hjemmeside og på Ekstrapoints Facebook side.

9. Kontakt til vinnere

Alle vinnerne i EKSTRAPOINT konkurransen blir kontaktet via e-post av Ekstrapoint med detaljer om utbetaling av premien. Premievinnere kontaktes på den e-postadressen som er tilknyttet Ekstrapoint-profilen deres med henblikk på innsamling av informasjoner, herunder bekreftelse av om evt. betingelser for premie-utbetalingen er oppfylt jf. pkt. 1 og 7.

10. Premie levering

Alle kontantpremier vunnet gjennom EKSTRAPOINT konkurransen utbetales som premie på vinnerens konto hos en valgfri spillekonto på et av de følgende kasinoene: JackieJackpot.com. AnnaCasino.com, PingoCasino.com, MIllionPot.com. Premien kan utbetales fritt fra kasinoet til vinnerens bankkonto uten omspillingskrav. Vær oppmerksom på, at det er gevinsten som kan utbetales og ikke det eventuelle fulle beløpet på spillekontoen. 

11. Bortfall av premier, generelt

I tilfelle av at en deltager på en premiegivende plassering i en runde-konkurranse ved rundens avslutning ikke følger kravene nevnt i pkt. 1 og pkt. 7, vil premien gå videre til en senere konkurranse avholdt på Ekstrapoint.

12. Bortfall av premier ved manglende kontakt

Såfremt en premievinner ikke reagerer på den første kontakten via epost, kontaktes vinneren 5 gange. Hvis en premievinner ikke er i stand til å levere de påkrevede informasjoner senest 14 dager etter avsluttet konkurranse/runde der premien er vunnet, forbeholder Ekstrapoint seg rettighet til å la vinnerens krav på den pågjeldende premien bortfalle, og lar premien gå videre til en senere konkurranse avholdt på Ekstrapoint.

13. Aksept av vilkår

Ved deltagelse i denne konkurransen aksepteres både nårværende konkurranseregler samt de generelle Vilkår og retningslinjer for bruken av Ekstrapoint, samt vår Personvern.