PERSONVERNSERKLÆRING

EkstraPoint oppgir ingen personlige opplysninger om deg til våre samarbeidspartnere, med mindre du har gitt spesifikt samtykke til dette. Du kan lese om vår behandling av personopplysningene dine her.

Denne erklæringen gir deg detaljerte opplysninger om vern av dine personopplysninger av Reward Group ApS, Hellerupvej 8, 2900 Hellerup, Danmark, CVR. 38896083 (“vi”).

Som behandlingsansvarlige, står vi ansvarlig gjennom våre forskjellige merkevarer, herunder EkstraPoint, for behandling av personopplysningene dine i forbindelse med våre aktiviteter. Formålet med denne erklæringen, er å informere deg om hvilke av personopplysningene dine vi bruker, hvorfor vi bruker og deler disse opplysningene, hvor lenge vi oppbevarer dem, og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Du kan, om nødvendig, få ytterligere opplysninger når du henvender deg vedrørende et spesifikt produkt, eller en spesifikk tjeneste.

1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER OM DEG BRUKER VI?

Vi innhenter og bruker personopplysningene dine i den grad det er nødvendig i forbindelse med våre aktiviteter, og for å kunne tilby personaliserende produkter og tjenester av høy kvalitet.

Vi kan hente inn forskjellige former for personopplysninger om deg, bl.a.:

 • identifikasjonsopplysninger (f.eks. navn, nasjonalitet, fødested og -dato, IP-adresse);
 • kontaktopplysninger (f.eks. postadresse og e-postadresse, telefonnummer)
 • spillaktivitetsopplysninger fra våre partnere (f.eks. hvis du er registrert som bruker og med hvilken informasjon)
 • som er relatert til din bruk av våre produkter og tjenester, i forbindelse med transaksjonsopplysninger, inkludert spillaktivitet hos våre samarbeidspartnere, samt transaksjoner på vår Ekstrapoint-hjemmeside.

2. HVORFOR, OG PÅ HVILKET GRUNNLAG BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

a. For å oppfylle en kontrakt med deg, eller treffe tiltak før inngåelse av en kontrakt

Vi bruker dine personopplysninger for å inngå og oppfylle våre kontrakter, bl.a. for å:

 • gi deg informasjon om våre produkter og tjenester;
 • hjelpe deg med å besvare dine forespørsler;
 • vurdere om vi kan tilby deg et produkt eller en tjeneste, og under hvilke betingelser.

b. For å oppfylle vår legitime interesse

Vi bruker dine personlige opplysninger med tanke på å bruke og utvikle våre produkter eller tjenester, for å forbedre vår risikostyring og forsvare våre juridiske rettigheter; bl.a.:

 • forebygging av bedrageri;
 • IT-ledelse, bl.a. håndtering av infrastruktur (f.eks. felles plattformer), samt forretningskontinuitet og it-sikkerhet;
 • opprettelse av individuelle statistiske modeller, som er basert på analyse av transaksjonene, f.eks. for å hjelpe med å optimere kredittvurderingen vår;
 • opprettelse av aggregerede statistikker, tester og modeller til forskning og utvikling, for å forbedre eksisterende produkter og tjenester, eller skape nye;
 • personalisering av våre tilbud til deg, og fra andre samarbeidspartnere gjennom:
  • forbedring av kvaliteten på våre produkter eller tjenester;
  • reklameprodukter eller tjenester, som samsvarer med din situasjon og profil.

Dette kan oppnås ved å:

 • segmentere våre potensielle og eksisterende kunder;
 • analysere dine vaner og preferanser i de forskjellige kanalene (e-poster eller meldinger, besøk på vår hjemmeside osv.);
 • samsvare de produkter eller tjenester du allerede har eller bruker med andre opplysninger vi har om deg.

c. For å respektere valget ditt, hvis vi har bedt om ditt samtykke til en konkret behandling

I enkelte tilfeller behøver vi ditt samtykke for å behandle opplysningene dine, f.eks.:

 • hvis vi har behov for å behandle opplysningene dine ytterligere til andre formål enn dem nevnt i avsnittet over (avsnitt 3), vil vi informere deg, og om nødvendig innhente ditt samtykke.

3. HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

For å oppnå de ovennevnte formål, vil vi kun utlevere dine personopplysninger til:

 • tjenesteutbydere som utfører tjenester på vegne av oss;
 • uavhengige agenter, meglere og formidlere;
 • kommersielle partnere;
 • rettslige myndigheter, statlige organer eller offentlige institusjoner etter anmodning, og i det omfang loven tillater det;

4. OVERFØRSEL AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS

Ved internasjonale overførsler fra Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS), der Europakommisjonen har vurdert at det aktuelle landet utenfor EØS har sikret et tilstrekkelig nivå av datasikkerhet, vil personopplysningene dine bli overført på grunnlag av dette.

I den forbindelsen forbeholder vi oss retten til å bruke en databehandler utenfor EU/EØS for å hjelpe oss med å utføre arbeidet vårt. Dette vil i så fall kun skje under overholdelse av gjeldende regler om overførsel av personopplysninger.

5. HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi beholder personopplysningene dine i den perioden det er påkrevet for å overholde gjeldende lover og regler, eller en annen periode med hensyn til våre driftskrav, som muliggjørelse av håndtering av kunderelasjoner, og respons på rettskrav eller lovmessige anmodninger. Som eksempel blir de fleste av kunder våres opplysninger lagret i den perioden kontrakten gjelder, og ellers så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet sammen med gjeldende lovgivning.

6. HVA ER DINE RETTIGHETER, OG HVORDAN KAN DU UTØVE DEM?

I overensstemmelse med gjeldende regler, har du følgende rettigheter:

 • Å få adgang: Du kan få opplysninger om behandlingen av personopplysningene dine, og en kopi av disse personopplysningene.
 • Å korrigere: Hvis du mener at personopplysningene dine er feil eller ufullstendige, kan du kreve at disse opplysningene korrigeres.
 • Å slette: Du kan kreve at personopplysningene dine slettes, i den utstrekning loven tillater det.
 • Å begrense: Du kan be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine.
 • Å komme med innvendinger: Du kan komme med innvendinger mot behandlingen av personopplysningene dine, på bakgrunn av din spesifikke situasjon. Du har uinnskrenket rett til å komme med innvendinger mot behandling av personopplysningene dine i direkte markedsføring, som omfatter profilering relatert til direkte markedsføring.
 • Å trekke ditt samtykke tilbake: Når du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Merk - dette kan medføre oppsigelse av ditt kundeforhold med krav om innfrielse.
 • Retten til dataportabilitet: Når loven tillater det, har du rett til å få de personopplysningene du har stilt til rådighet for oss, returnert til deg, eller hvis det er teknisk mulig, overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene ovenfor, ber vi deg sende en e-post til dataprotection@zecured.net. Vedheft en skanning/kopi av ID-kortet ditt til identifikasjonsformål.

I overensstemmelse med gjeldende lovgivning, har du, ut over de ovennevnte rettigheter, også rett til å legge inn en klage til den kompetente tilsynsmyndighet.

7. HVORDAN KAN DU HOLDE DEG OPPDATERT OM ENDRINGER I DENNE PERSONVERNSERKLÆRINGEN?

Vi vil være nødt til å oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vi gir deg beskjed om vesentlige endringer på våre hjemmesider, eller gjennom våre vanlige kommunikasjonskanaler.

8. HVORDAN KAN VI KONTAKTES?

Hvis du har spørsmål til vår bruk av dine personopplysninger i henhold til denne personvernserklæringen, ber vi deg kontakte vår personvernrådgiver via e-post: dataprotection@zecured.net, som vil se nærmere på forespørselen din.